โครงการอบรม 8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์ (Creative and Innovative Skills)

ข่าวโทเอก

📣📣 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วม..
โครงการอบรม 8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์
(Creative and Innovative Skills)💡💡

⏩ วิทยากร : อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ (ครูยิ่ง) Director บริษัท Panta Creation จังหวัดเชียงใหม่
⏩ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
⏩ เวลา:08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

⏩ สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกเพื่อสมัครและดูรายละเอียด