โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล ปีการศึกษา 2563

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล
ปีการศึกษา 2563 (ผ่านโปรแกรม WebEx)
 
📅วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 15.00 น.
📝ระยะเวลาลงทะเบียน: 17 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.sirirajgrad.com/orientation2020
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอภิสิทธิ์ ธรรมมะ
📞 โทร. 02-4196405-6
📩 Email: sigradstudy@gmail.com