แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST, MU GRAD TEST (Speaking Section), MU GRAD TEST (Writing), MU GRAD Plus และ TOEFL ITP รอบจัดสอบเดือนมิถุนายน 2563

ข่าวโทเอก

แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST, MU GRAD TEST (Speaking Section), MU GRAD TEST (Writing), MU GRAD Plus และ TOEFL ITP
รอบจัดสอบเดือนมิถุนายน 2563

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งกำหนดการสอบภาษาอังกฤษรอบจัดสอบเดือนมิถุนายน 2563 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะทดสอบภาษาอังกฤษสามารถดูกำหนดการสอบและแนวทางการปฏิบัติการเข้าสอบภาษาอังกฤษในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php?module=Schedule.php&fbclid=IwAR0X1OsIjhZiiBkN57u6CLPNO8sOfLNRgn64PXlAKn53rPLx1L6ppRBVHdo