เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา (ป.โท)

ข่าวโทเอก

📢งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครนักวิชาการศึกษา (ป.โท) 1 อัตรา
⏰เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2566
⏰ประกาศรายชื่อ 8 พฤษภาคม 2566
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=7121