เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

ข่าวโทเอก

📢 ประกาศ 📢 

“มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี”

ประกาศขอรับสมัครขอรับ

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2561)

นักศึกษาท่านใดต้องการสมัครขอรับทุนสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งก์ข้างล่างนี้ 👇

รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุน