🎉 เปิดรับสมัครแล้ว 🎉

สำหรับผู้สนใจเข้าสมัครเรียน

ปริญญาโทกายวิภาคศาสตร์ และปริญญาโททางสรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) 

และ ปริญญาเอก สรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)

📍 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เราเปิดโอกาสให้คุณด้วยโครงการ 📍

“เปิดบ้านกายวิภาคและสรีรวิทยา ประจำปี 2561” 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น 

จำนวน 100 คนเท่านั้น

 

สมัครได้แล้ววันนี้ https://goo.gl/forms/ZKFy9q641w1xTpNO2

หรือแสกน QR code

******ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 2 ธค 2561*******