หลักสูตรสำหรับแพทย์ต่างชาติของภาควิชาโสตฯ

ข่าวภาควิชา ข่าวโทเอก

📢 ประกาศ 📢

ทางภาควิชาโสตฯ ได้เปิดหลักสูตรสำหรับแพทย์ต่างชาติ มี 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาโท   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสำหรับแพทย์ต่างชาติ   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ 👇

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา