หลักสูตรปริญญาโท-เอก

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางระบบ Online  ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th  โดยการรับนักศึกษา พิจารณาตัดสินโดย คณะกรรมการบริหารของแต่ละหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย อาจมีการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมขึ้นกับแต่ละหลักสูตร และบางหลักสูตรอาจต้องมีการศึกษารายวิชาก่อนเริ่มเรียน

ระยะเวลาในการสมัคร

ระยะเวลาในการรับสมัครเป็นไปตามกำหนดการของทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมีการรับสมัครประมาณ 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1: ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
รอบที่ 2: ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
รอบที่ 3: ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

สามารถดูรายละเอียดระยะเวลาการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล www.grad.mahidol.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

ทำไมต้องเลือกเรา?

กว่า 129 ปีที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการมา ….

Watch Now

ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสนับสนุนตั้งแต่เข้าศึกษา-ระหว่างศึกษา-จบการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Location is everything

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo. Nullam in lacus id lacus dictum accumsan nec id lectus. Nam eget condimm tortor. Cras eleifend viverra nibh, friilla mi port titorid. 

Visit Us