ข่าวสำหรับผู้ฝึกอบรมแพทย์

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ...
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindaporn ...
Read More
/ ข่าวแพทย์

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.25 ...
Read More
/ ข่าวแพทย์

ประมวลภาพ MU AUN-QA 2.0

✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Biochemistry ✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Microbiology ...
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก
Loading...