ข่าวสำหรับผู้ฝึกอบรมแพทย์

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพ.ศ. 2562คุณ ...
Read More
/ ข่าวแพทย์

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราชส ...
Read More
/ ข่าวแพทย์

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ...
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindaporn ...
Read More
/ ข่าวแพทย์
Loading...