ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

Shenzhen 2023 university of copenhagen
From November 6th to 10th, 2023, BGI College will collaborate with the University of Copenhagen to j ...
Read More

Strategic Research Forum 2023 : Research and Innovation Special Series
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Strategic Research Foru ...
Read More

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิชากา ...
Read More

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2 ...
Read More