ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

Orientation International Postgraduate Students Academic Year 2019

Orientation International Postgraduate Students Academic Year 2019New Student Orientation on August 24, 2019.The orientation will help you to settle i ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ...
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก

SIID 503 Research Methodology in Biomedicine

SIID 503 Research Methodology in BiomedicineThe 1st-semester academic year 2019Click for downloading the schedule  ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2562

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 (ประจำปี 2562)จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Loading...