ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 ...
Read More

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha ...
Read More

New courses in MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, for semester 1/2018 (Registration dates: July 9 – 20, 2018)

Click here to download schedule The MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Si ...
Read More
/ pll_5b334385f1f97, ข่าวโทเอก, ไทย

***เปลี่ยนแปลงกำหนดการ*** โครงการ MU GRAD Quality Assurance

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการจัดโครงการ MU GRAD Quality Assurance ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30น. ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคาร ...
Read More

Loading...