ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมาทำงานสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2562

❓ รู้หรือไม่ ?!? เรามีสภาฯ และ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ❓เรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านตอนนี้ งานกิจการนักศึกษ ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

(Soft Skills) โครงการจัดบรรยาย เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ”

ประกาศข่าวดีวันนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจจะเข้าอบรมทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ในโครงการอบรม เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการอ ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

(Semester 2) Course Schedule for SIAN611 Advanced Human Genetic

Course Schedule“SIAN611 Advanced Human Genetics: Credit 2 (2-0-4)” Semester 2: January 7 – May 3, 2019Room 415, 4th fl, Srisavarindi ...
Read More
/ ข่าวภาควิชา, ข่าวโทเอก

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

ประกาศ  “มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี”ประกาศขอรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนัก ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Loading...