ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

โครงการอบรม “พูดให้ปัง ฟังทางนี้”

💥ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วม..💥 “โครงการอบรม พูดให้ปัง ฟังทางนี้” 👤 วิทยากร : คุณจีนา จีนาฟู วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019

350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019Applications Deadline: Before 30th Aprill 2019 (Fall semester) and 3 ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562”

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562” ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและการประชุมวิชาการ 2019 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตก ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Loading...