ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

โครงการอบรม “First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย” (Leaderships and management skills)

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย”(Leaderships and management skills)📌วัน ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Inbound graduate students from Lee Kong Chian School of Medicine

การดำเนินงานโครงการ Inbound graduate students เมื่อวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุ ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ..นักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2562🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Loading...