ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทาง Startup
 ใครว่านักศึกษาจะเป็นผู้ประกอบการไม่ได้ ?! สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนนัก ...
Read More

Biodesign Seminar Series 2023
กิจกรรม Biodesign Seminar Series 2023 ครั้งที่ 3 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภญ.สุธีรา เตชคุ ...
Read More

“งาน MB science week 2023” งานแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และผลงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
งาน MB science week 2023 งานแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และผลงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศ ...
Read More

Loading...