ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

โครงการส่งเสริมทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม “Siriraj Paper Ranger: สมุดบันทึกเพื่อน้อง”

โครงการส่งเสริมทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม “Siriraj Paper Ranger: สมุดบันทึกเพื่อน้อง”ปฏิบัติการทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้เพื่อแจกจ่ายให้กับน้องๆ ตามชนบทใ ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

ประชาสัมพันธ์รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine

รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicineปีการศึกษา 2562✍️เปิดเรียน: ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563📃 ลงทะเบียนเร ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

📌กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล▶️▶️ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https:// ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

📢📢บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ขอเร ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Loading...