ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

งานประชุมวิชาการ The 4th Anniversary Symposium for Double Degree
ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 4th Ann ...
Read More

โครงการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ “Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้”
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 ธั ...
Read More

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเห ...
Read More

เชิญชวนเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Graduate School Conference 2023”
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Graduate School Conference 2023”วันจ ...
Read More

Loading...