ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

The 8th NIF Winter School on Advanced Immunology” from January 20th to 23rd, 2019 in Singapore.

Immunology Frontier Research Center (IFReC), Osaka University and the Singapore Immunology Network (SIgN) will hold “The 8th NIF Winter School on Adva ...
Read More
/ pll_5b21e455166f7, ข่าวโทเอก, ไทย

Research Collaboration on Dust Mite Resource Center invites you to attend anInvited lecture by Prof. Stephen Tsui and Miss Angel Wan, Chinese University of Hong Kong

13JUN18 01:00 – 03:30 pm. Room no. 101, 1st flr, SiMR Building Online Register is now available by Click Here For more information, please conta ...
Read More
/ pll_5b1df0372cb94, ข่าวโทเอก, ไทย

นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัล Best Presentation Awards จากงานประชุม The 95th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยคุณวุฒินันท์ ธีระธนานนท์, คุณกฤษณา ทิพย์คำ และคุณธนาภร ...
Read More

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval is now available via https://sites.google.com/view/grf2018/delegates/check-status For de ...
Read More

Loading...