ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha ...
Read More

New courses in MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, for semester 1/2018 (Registration dates: July 9 – 20, 2018)

Click here to download schedule The MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Si ...
Read More
/ pll_5b334385f1f97, ข่าวโทเอก, ไทย

***เปลี่ยนแปลงกำหนดการ*** โครงการ MU GRAD Quality Assurance

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการจัดโครงการ MU GRAD Quality Assurance ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30น. ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคาร ...
Read More

The 8th NIF Winter School on Advanced Immunology” from January 20th to 23rd, 2019 in Singapore.

Immunology Frontier Research Center (IFReC), Osaka University and the Singapore Immunology Network (SIgN) will hold “The 8th NIF Winter School on Adva ...
Read More
/ pll_5b21e455166f7, ข่าวโทเอก, ไทย

Loading...