ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award)

เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น(Innovative Thesis Award) ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน… “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

📣 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน…“รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562(Innovative and Distin ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562

ทุนบัณฑิตศึกษา 2562 ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

กำหนดการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

✅กำหนดการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562✳ภาคต้น ลงทะเบียนปกติ : จันทร์ ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Loading...