ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทุนฮังการี Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษ 2564-2565 สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริ ...
Read More

เปิดลงทะเบียน รายวิชา SIID504: Communication and Informatics in Biomedicine
รายวิชา SIID504: Communication and Informatics in Biomedicine เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 30 พ.ย ...
Read More

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)
📢📢 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น) ▶️ ระดับปริญญา ...
Read More

กิจกรรม BIODESIGN SEMINAR SERIES ประจำปี 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ ขอเชิญชวนคณ ...
Read More

Loading...