ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱 สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน

[จาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล]มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน (แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ทั้งปริญญา ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ขอให้นักศึกษาแสดงความยินยอมให้จัดส่งข้ ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

บัณฑิตวิทยาลัยปรับวิธีการให้บริการ-งดการให้บริการชั่วคราว

บัณฑิตวิทยาลัยปรับวิธีการให้บริการในช่วงวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัส ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

งานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8 “Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม” ประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8 “Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม” ประจำปี 2563 ขอเชิญร่วมงานปร ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Loading...