รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวแพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

📅 วันสัมภาษณ์ วันที่13-14 ธันวาคม 2565