รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ข่าวแพทย์

✍️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง

📄 สามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และใบสมัคร ได้ตาม Link นี้
https://drive.google.com/drive/folders/13mPUk–Mr796K8_-zseXMaN5CXt3WRv-?usp=sharing