รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี / โท / เอก

ข่าวโทเอก

National Cheng Kung University (NCKU) ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี-โท-เอก

รายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร สามารถศึกษาได้ที่ https://ird-oia.ncku.edu.tw/p/412-1067-16064.php?Lang=en นักศึกษาสนใจให้ส่งใบสมัครที่งานวิเทศสัมพันธ์:irsiriraj@gmail.com ดาวโหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติม: