รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562

ข่าวโทเอก

📢 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562
รพ.ศิริราช เชิญชวนผู้มารับบิรการทุกท่าน นำถุงผ้าหรือกระเป๋ามารับยากลับบ้าน เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน และลดค่าใช้จ่ายของรพ.ศิริราช