ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า(ป.โท/ป.เอก) เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราช

ข่าวโทเอก
🎓ศิษย์เก่าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ สามารถกรอกฟอร์มผ่านทางลิงก์นี้ https://forms.gle/xQGKL8bWjVZHhPsv7 หรือสแกน QR Code
M.Sc. and Ph.D. Siriraj Alumni Club: Connect and Collaborate
Calling M.Sc. & Ph.D. graduates from Siriraj to join our alumni club by filling information https://forms.gle/xQGKL8bWjVZHhPsv7 or scan QR Code