ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา 2563 รอบที่ 2 และขั้นตอนการทำสัญญารับทุน

ข่าวโทเอก

     นักศึกษาผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 ตามประกาศรายชื่อทุนบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จะต้องทำสัญญารับทุนบัณฑิตศึกษา และสัญญาค้ำประกันโดยสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการทำสัญญารับทุนและเอกสารประกอบตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
เอกสารประกอบสัญญาการรับทุนบัณฑิตศึกษา