งานประชุมวิชาการ The 4th Anniversary Symposium for Double Degree

ข่าวโทเอก
ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 4th Anniversary Symposium for Double Degree ภายใต้หัวข้อ “Moving toward global health and precision medicine” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
📅ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
 
✍️ ลงทะเบียนเข้าฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://cmu.to/1FX0o
หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/postgradmedcmu