ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral
ในงานประชุมวิชาการ 45th physiology society of Thailand ดังนี้

  • นางสาวเกศสิรินทร์ ร่วมยอด ผู้ชนะรางวัล The Best oral presentation
  • นางสาวกาญจนา สุขศรี ผู้ชนะรางวัล The Best poster presentation