ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Siriraj Graduate Orientation 2023

ข่าวโทเอก

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-16.00น.
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียดได้ที่
www.sirirajgrad.com/orientation2023
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

You are invited to join
“Siriraj Graduate Orientation 2023”
04-AUG-23
at Rajapattayalai Auditorium
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

The online register is now available via
www.sirirajgrad.com/orientation2023
(Deadline: 31-JUL-23)