ขอเชิญร่วมเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ “Current Topic in Cancer Immunotherapy”