การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโทเอก
การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
 
– วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1:
ส่วนงานและสถาบันสมทบที่มีบัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อม
– วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2: 
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
– วันฝึกซ้อมใหญ่: ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้า)
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (ทั้งวัน) 
 
? รายละเอียดการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 และการฝึกซ้อมใหญ่ สามารถดูได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป