การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวแพทย์ ข่าวโทเอก

📢 ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 📢

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน

👉 ประกาศเชิญส่งผลงานประกวด