📢 ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 📢

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน

👉 ประกาศเชิญส่งผลงานประกวด