หน้าแรก

SIRIRAJ RESIDENT OPENHOUSE 2022
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 📅 เปิดร …
Read More
รับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2566
📃 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลั …
Read More
Open House: Siriraj Family Medicine 2022
รายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน …
Read More
Loading...

โครงการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ “Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้”
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 ธั …
Read More
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเห …
Read More
เชิญชวนเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Graduate School Conference 2023”
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Graduate School Conference 2023”วันจ …
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน 5-minute research competition ในงานประชุมวิชาการ Anniversary Symposium for Double Degree Program ครั้งที่ 4
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม การแข่งขัน 5-minute research competition ในงานประชุมวิชาการ …
Read More
Loading...