📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวจาก Facebook

POSTGRADUATE ADMISSION 2020
📌Doctoral Degree
📌Master’s Degree
📌Higher Graduate Diploma
📌Graduate Diploma

🌍More Than 200 Programs (International & Thai Programs)

▶️Online Application: graduate.mahidol.ac.th
For Foreign Student :December 1, 2019 – May 5, 2020
For Thai Student : December 1, 2019 – July 5, 2020

▶️Follow our admission news and details:
graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

Contact
For Foreign Student
📞Tel:0 2441 4125 Ext. 136 -137
📩 Email : gradinter@mahidol.ac.th

For Thai Student
📞Tel:0 2441 4125 Ext.110-115, 130, 132
📩Email : gradthai@mahidol.ac.th
_________________________

Line Official Account : @gradmu line.me/R/ti/p/%40gradmu
Instagram : www.instagram.com/graduate.studies.mu/
Twitter : twitter.com/GradMUonline
Youtube : www.youtube.com/watch?v=szLKcl67tbs
Website : graduate.mahidol.ac.th/POSTGRADUATE ADMISSION 2020
📌Doctoral Degree
📌Master’s Degree
📌Higher Graduate Diploma
📌Graduate Diploma

🌍More Than 200 Programs (International & Thai Programs)

▶️Online Application: graduate.mahidol.ac.th
For Foreign Student :December 1, 2019 – May 5, 2020
For Thai Student : December 1, 2019 – July 5, 2020

▶️Follow our admission news and details:
graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

Contact
For Foreign Student
📞Tel:0 2441 4125 Ext. 136 -137
📩 Email : gradinter@mahidol.ac.th

For Thai Student
📞Tel:0 2441 4125 Ext.110-115, 130, 132
📩Email : gradthai@mahidol.ac.th
_________________________

Line Official Account : @gradmu line.me/R/ti/p/%40gradmu
Instagram : www.instagram.com/graduate.studies.mu/
Twitter : twitter.com/GradMUonline
Youtube : www.youtube.com/watch?v=szLKcl67tbs
Website : graduate.mahidol.ac.th/
See MoreSee Less

View on Facebook

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

📌แนะนำระบบการใช้งานใหม่แบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้จัดทำระบบใช้งานแบบออนไลน์ทั้งหมด 4 ระบบดังนี้

💻 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Format) graduate.mahidol.ac.th/Thesis_form…/main_thesis.aspx

💻 ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System) www.grad.mahidol.ac.th/g…/Abstract_OnlineV2/index.php

💻 ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (e-Thesis Submission)
graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php

💻 ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา (Student Service System) www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php

——————————————————-

📌To comply with the announcement "Guidelines for students, advisors, program chairs and those concerned" from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, the Faculty of Graduate Studies has introduced the online systems for the following academic services:

💻 e-Thesis format – graduate.mahidol.ac.th/Thesis_form…/main_thesis.aspx

💻Online Abstract System www.grad.mahidol.ac.th/g…/Abstract_OnlineV2/index.php

💻 e-Thesis Submission
graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php

💻 Student Service System www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.phpบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

📌แนะนำระบบการใช้งานใหม่แบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้จัดทำระบบใช้งานแบบออนไลน์ทั้งหมด 4 ระบบดังนี้

💻 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Format) graduate.mahidol.ac.th/Thesis_format/Tonline_login.aspx
📩ติดต่อ
🧑🏻‍💼คุณนิธิวัฒน์ กีรติถาวร nithiwat.kee@mahidol.ac.th
👩🏻‍💼คุณพรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล pornsawan.saa@mahidol.ac.th
👩🏻‍💼คุณทัศนีย์ ทองทวี tassanee.ton@mahidol.ac.th

💻 ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System) www.grad.mahidol.ac.th/grad/Abstract_OnlineV2/index.php
📩ติดต่อ
👩🏻‍💼คุณศรีวรรณา ขวัญชุม sriwanna.khw@mahidol.ac.th
👩🏻‍💼คุณพรทิพย์ นิสสะ porntip.nis@mahidol.ac.th

💻 ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (e-Thesis Submission)
graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php
📩ติดต่อ
🧑🏻‍💼คุณนิธิวัฒน์ กีรติถาวร nithiwat.kee@mahidol.ac.th
👩🏻‍💼คุณพรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล pornsawan.saa@mahidol.ac.th

💻 ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา (Student Service System) www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php
📩ติดต่อ
🧑🏻‍💼คุณราเมศ ทิพย์เนตรา ramest.tip@mahidol.edu

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

📔สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบต่างๆได้ที่

💻 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Format)
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/01.Manual-eThesis-Online.pdf

💻 ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System)
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/02.Abstract-Online-Student.pdf

💻 ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (e-Thesis Submission)
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/03.eThesis-Submission.pdf

💻 ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา (Student Service System)
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/04.StepSendBook.pdf

———————————————

📌To comply with the announcement "Guidelines for students, advisors, program chairs and those concerned" from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, the Faculty of Graduate Studies has introduced the online systems for the following academic services:

💻 e-Thesis format graduate.mahidol.ac.th/Thesis_format/Tonline_login.aspx
📩 Contact
🧑🏻💼 Nithiwat Keeratithaworn: nithiwat.kee@mahidol.ac.th
👩🏻💼 Pornsawan Sawattal: pornsawan.saa@mahidol.ac.th
👩🏻💼 Tassanee Tongtawee: tassanee.ton@mahidol.ac.th

💻Online Abstract System www.grad.mahidol.ac.th/grad/Abstract_OnlineV2/index.php
📩 Contact
👩🏻💼 Sriwanna Khwanchum: sriwanna.khw@mahidol.ac.th
👩🏻💼 Porntip Nissa: porntip.nis@mahidol.ac.th

💻 e-Thesis Submission graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php
📩 Contact
🧑🏻💼 Nithiwat Keeratithaworn: nithiwat.kee@mahidol.ac.th
👩🏻💼 Pornsawan Sawattal: pornsawan.saa@mahidol.ac.th

💻 Student Service System www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php
📩 Contact
🧑🏻💼 Ramest Tippanetra: ramest.tip@mahidol.edu

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

📔Manual New IT Systems

💻 e-Thesis Format
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/01.Manual-eThesis-Online.pdf

💻 Online Abstract System
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/02.Abstract-Online-Student.pdf

💻 e-Thesis Submission
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/03.eThesis-Submission.pdf

💻 Student Service System
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/04.StepSendBook.pdf

_________________________

Line Official Account : @gradmu line.me/R/ti/p/%40gradmu
Instagram : www.instagram.com/graduate.studies.mu/
Twitter : twitter.com/GradMUonline
Youtube : www.youtube.com/watch?v=szLKcl67tbs
Website : graduate.mahidol.ac.th/
See MoreSee Less

View on Facebook

[จาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล]

มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱
สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน (แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ทั้งปริญญาตรี โท เอก) ความเร็ว 4 Mbps(ไม่ลดสปีด)

📌นักศึกษาสามารถเลือกเครือข่ายเองได้ (วิธีการแจกซิม หรือแจก code ขึ้นกับบริษัทผู้ให้บริการ)

📌📌 ลงทะเบียนที่ extrabenefits.mahidol.ac.th

-การ login-
ปริญญาโท: username: g(ตามด้วยรหัสนักศึกษา)
ตัวอย่าง g5813001 และ password เดียวกับที่นักศึกษาใช้เข้า wifi มหาวิทยาลัย

📆 ตั้งแต่วันนี้-3 เมษายน 2563 (ปิดลงทะเบียนเวลาเที่ยงคืน) ⏰

✉️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ inbox facebook กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
————————————————————————
[From Division of Student Affairs, Mahidol University]

Mahidol University provides SIMCARD for all students to use Free Internet for 3 months with 4 Mbps speed (no reduced speed)

📌Students can choose the network provider (depend on the service provider)

📌📌 Registration: extrabenefits.mahidol.ac.th

-How to login for registration-
Graduate students use username and password (Internet Account)
Ex. g5813001 and password

📆 Registration opens now to April 3, 2020 (midnight)

✉️ For more information, please inbox FB: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
See MoreSee Less

View on Facebook

ข่าวสำหรับแพทย์

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจาปีการศึกษา 2563”

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพ …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow)

ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow) มีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมแพทย์วิจัยในภาควิชาคลินิก เพื่อสนับสนุนภาควิช …
Read More
/ ข่าวแพทย์

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562 ด …
Read More
/ ข่าวแพทย์

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562 …
Read More
/ ข่าวแพทย์
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱 สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน

[จาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล] มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱 สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน (แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ทั้งปริญ …
Read More
/ ข่าวโทเอก

การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้นักศึกษาแสดงความยินยอมให้จัดส่งข …
Read More
/ ข่าวโทเอก

บัณฑิตวิทยาลัยปรับวิธีการให้บริการ-งดการให้บริการชั่วคราว

บัณฑิตวิทยาลัยปรับวิธีการให้บริการในช่วงวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัส …
Read More
/ ข่าวโทเอก

งานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8 “Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม” ประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8 “Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม” ประจำปี 2563 ขอเชิญร่วมงานปร …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6

Email (ด้านบัณฑิตศึกษา): sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)