งานการศึกษาระดับหลังปริญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Graduate Research Forum 2018

We are pleased to announce that Graduate Research Forum 2018 is now available for online submission Click here to enter website
Read More
Graduate Research Forum 2018

กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะฯ ดังต่อไปนี้ 1.กรอกข้อมูลการรักษาสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อใช้บริการ Student Center นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล 2.กรอกแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ –
Read More
กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันย้ายเข้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่   ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการย้ายออกจากหอพักของ แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559  อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานปีการศึกษา2561 ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานปีการศึกษา2561 ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี (เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)   โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม
Read More
รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัล Best Presentation Awards จากงานประชุม The 95th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยคุณวุฒินันท์ ธีระธนานนท์, คุณกฤษณา ทิพย์คำ และคุณธนาภรณ์ แก้วผลึก นักศึกษา ป.เอก สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 รายเป็น ผู้ได้รับทุนนำเสนอผลงานจากคณะฯในการนำเสนอผลงานแบบ
Read More
นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัล Best Presentation Awards  จากงานประชุม The 95th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval is now available via https://sites.google.com/view/grf2018/delegates/check-status For delegates who are required to edit, we have sent
Read More
1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval

นักศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน 2 รางวัล ในงานประชุมจุลทรรศน์นานาชาติ The MST 35 International Conference

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน 2 รางวัล ในงานประชุมจุลทรรศน์นานาชาติ The MST 35 International Conference ที่จัดเมื่อระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ The Imperial
Read More
นักศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน 2 รางวัล ในงานประชุมจุลทรรศน์นานาชาติ The MST 35 International Conference

Publication Data

คลิกที่ภาควิชาเพื่อดาวน์โหลด กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นิติเวชศาสตร์ วิทยาภูมิคุ้มกัน สรีรวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา รังสีวิทยา ติดต่อสอบถามข้อมูล คุณนวพร โทร. 96405-6
Read More
Publication Data

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 ทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลวันที่  12 เมษายน 2561   สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุน
Read More
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

ประกาศรายนามผู้รับทุนบัณฑิตศึกษา รอบ2 กำหนดการทุน รอบ 2
Read More
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช จ.นครปฐม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น  >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร(Word) << >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร(PDF File) <<  
Read More
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31

ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็น IDF centre of education and centre of excellence in diabetes care

ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program Faculty of Medicine Siriraj  Hospital) โดยมีการประสานกับ The Michener Institute of Education at UHN,
Read More
ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็น IDF centre of education and centre of excellence in diabetes care

Course schedule for SIPM507: Medical Pharmacology II and SIPM: 604 New Drug Development II

Course schedule for semester 2/17 ————————- SIPM 507 Medical Pharmacology II SIPM 604 New Drug Development II
Read More
Course schedule for SIPM507: Medical Pharmacology II and SIPM: 604 New Drug Development II

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล Distinguished fellow award จาก American College of Rheumatology ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล Distinguished fellow award จาก American College of Rheumatology ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางสมาคมได้มอบให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีความโดดเด่นด้านวิจัยและการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคไขข้อทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rheumatology.org/Get-Involved/Awards/ACR-Awards
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล Distinguished fellow award จาก American College of Rheumatology ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral ในงานประชุมวิชาการ 45th physiology society of Thailand ดังนี้ นางสาวเกศสิรินทร์ ร่วมยอด ผู้ชนะรางวัล The Best oral presentation นางสาวกาญจนา สุขศรี ผู้ชนะรางวัล The
Read More
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral

การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม “ 21st century era of Anatomy”

สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม “ 21st century era of Anatomy” ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดการประชุมสามารถเปิดดูได้ที่ website ของสมาคม
Read More
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม “ 21st century era of Anatomy”

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยจะเปิดสอนในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนบางรายวิชาในหลักสูตร สามารถเลือกเรียนในห้องเรียน หรือเรียนออนไลน์ได้ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-15
Read More
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า

MobileAppTest

Read More
MobileAppTest

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Phyo Kyaw Lynn นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา ผู้ได้รับรางวัล the Best Poster Presentation Award ในการประชุม Cancer Precision Medicine Academic Conference

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Phyo Kyaw Lynn นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา (อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร. ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ Cancer Precision Medicine Academic Conference , คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Phyo Kyaw Lynn นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา ผู้ได้รับรางวัล the Best Poster Presentation Award ในการประชุม Cancer Precision Medicine Academic Conference

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง University of Glasgow, สกอตแลนด์ กับ ศิริราช เพื่อจัดทำหลักสูตร Joint-PhD Program

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Prof. George Baillie, Dean of Graduate Studies, University of Glasgow, Scotland ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน
Read More
พิธีลงนาม MOU ระหว่าง University of Glasgow, สกอตแลนด์ กับ ศิริราช เพื่อจัดทำหลักสูตร Joint-PhD Program

นางสาวพรกนก นิ่มน้อย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงานประชุมวิชาการ 21st Thai Neurosciences Society Annual Conference

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรกนก นิ่มน้อย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.พันโทหญิง ดร. สุพิน ชมภูพงษ์ ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ 21st
Read More
นางสาวพรกนก นิ่มน้อย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงานประชุมวิชาการ 21st Thai Neurosciences Society Annual Conference

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.โท-เอก เภสัชวิทยา (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ย.60-เม.ย60

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.โท-เอก เภสัชวิทยา (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ย.60-เม.ย60 ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sipharmacology.org/graduate_programs.php  
Read More
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.โท-เอก เภสัชวิทยา (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ย.60-เม.ย60

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปี 2561

รับสมัครแพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการฝึกอบรม 2561 โดยกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 ที่เวปไซด์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme และแนบหลักฐานส่งที่ “สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง
Read More
รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปี 2561

รับสมัครหลักสูตรเภสัชวิทยาคลินิก (หลักสูตรพิเศษระยะสั้น)

รับสมัครหลักสูตรเภสัชวิทยาคลินิก (หลักสูตรพิเศษ) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=468 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยรายวิชา 3 วิชา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 4.1 เภสัชวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology) มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา (mechanisms of drug action), เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics), เภสัชพลนศาสตร์ (pharmacodynamics) ปฏิกริยาระหว่างยา (drug interactions)
Read More
รับสมัครหลักสูตรเภสัชวิทยาคลินิก (หลักสูตรพิเศษระยะสั้น)

รายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา และประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ———————————————————- ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 รอบ 2 ดูรายละเอียดและสมัคร Online ได้ที่ www.sirirajgrad.com/en/scholarship/siriraj-graduate-scholarship ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560
Read More
รายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา และประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 รอบ 2

เอกสารสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 13 ธันวาคม 2560 รศ.ดร. ไพรัช  สายวิรุณพร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal) สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 4 ตุลาคม 2560:  อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ้งประเสริฐ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 27
Read More
เอกสารสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2560

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2560 สามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารกิจกรรมได้จาก fanpage SirirajAnatomy2017
Read More
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชปนัดดา ชั้น1 อาคารศรีสวรินทิรา เวลา 8.00-12.00น.
Read More
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน 2560

http://www.sirirajgrad.com/en/scholarship/siriraj-graduate-scholarship/
Read More
รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน 2560

รับสมัครทุน Dual PhD Programs

Click here to read more
Read More
รับสมัครทุน Dual PhD Programs

University of Melbourne Master Degree and PhD Scholarship in Australia (Fully Funded)

Award of the scholarship: Annual living allowance Tuition fee Eligible: BE an international student Meet all the requirements for the admission
Read More
University of Melbourne Master Degree and PhD Scholarship in Australia (Fully Funded)

SIRIRAJ OPHTHALMOLOGY RESIDENCY “OPEN HOUSE”

SIRIRAJ OPHTHALMOLOGY RESIDENCY “OPEN HOUSE”  11 AUG 2017 07.00-16.00 PM ด่วน!! มีจำนวนจำกัด รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 2 ขึ้นไปที่สนใจ ตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ค. 2560 คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
Read More
SIRIRAJ OPHTHALMOLOGY RESIDENCY “OPEN HOUSE”

SIID 501 (MCB)

SIID 501 (MCB) SIID 501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE (MCB)   Study Period : June 19 – July 31 ,
Read More
SIID 501 (MCB)

Dual Ph. D. Program (Mahidol-Kumamoto)

Dual Ph. D. Program (Mahidol-Kumamoto) Dual Ph.D. drgree from Mahidol University and Kumamoto University are issued with one doctoral dessertration is
Read More
Dual Ph. D. Program (Mahidol-Kumamoto)

Announcement for Scholarship Recipient

Announcement List of Scholarship Recipient for Siriraj Graduate Students Exchange Scholarship 2017 >> Click here   List of Scholarship Recipient for Siriraj Graduate Student’s Scholarship
Read More
Announcement for Scholarship Recipient

โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26

โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26 (Continuing Medical Education in Current Clinical Practice – 26th) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University ทุก 2 สัปดาห์ตลอดปี (ศุกร์เว้นศุกร์) ตั้งแต่วันที่
Read More
โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26

การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2560 

การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2560      การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2560  1.1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้จัดกลุ่มแพทย์ตามความเร่งด่วนและความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย ดังนี้ กลุ่ม 1  กลุ่มที่มีภาระงานมาก ผู้ป่วยที่ดูแลมีความเสี่ยงสูงและเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นต้องพักภายในคณะฯ                 ได้แก่ ภาคศัลยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ อายุรศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ตจวิทยา (ชั้นปีที่ 1)        กุมารเวชศาสตร์
Read More
การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ปีการศึกษา 2560 

ข่าวสำหรับแพทย์

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ไทย

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบั …
Read More

ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็น IDF centre of education and centre of excellence in diabetes care

ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program Faculty …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ไทย

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล Distinguished fellow award จาก American College of Rheumatology ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล Distinguished fellow award จาก American College of Rheumatology ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางว …
Read More
/ pll_5a41f00376d1a, ข่าวแพทย์, ไทย
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัล Best Presentation Awards จากงานประชุม The 95th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยคุณวุฒินันท์ ธีระธนานนท์, คุณกฤษณา ทิพย์คำ และคุณธนาภร …
Read More

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval is now available via https://sites.google.com/view/grf2018/delegates/check-status For de …
Read More

นักศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน 2 รางวัล ในงานประชุมจุลทรรศน์นานาชาติ The MST 35 International Conference

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน 2 รางวัล ในงานประชุมจุลทรรศน์นานาชาติ The MST 35 International Confere …
Read More
/ pll_5a790e352ded4, ข่าวโทเอก, ไทย

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 ทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับท …
Read More
/ ข่าวโทเอก, ไทย
Loading...

 

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)