กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ
เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award)
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน… “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562

ทุนบัณฑิตศึกษา 2562
Read More
เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการ.. เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design of Creative Thinking)

Application “MU GRAD Q”

🎉 บัณฑิตวิทยาลัย เปิ…
Read More
Application “MU GRAD Q”
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวสำหรับแพทย์

โครงการ “MU Stock Challenge”

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดห …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน ประกาศเชิญส่งผลงานประกวด …
Read More

หอสมุดศิริราช: เปิดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

📚 หอสมุดศิริราช 📚 เปิดอบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม” …
Read More

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award)

เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น(Innovative Thesis Award) …
Read More
/ ข่าวโทเอก

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน… “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

📣 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน…“รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562(Innovative and Distin …
Read More
/ ข่าวโทเอก

เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562

ทุนบัณฑิตศึกษา 2562 …
Read More
/ ข่าวโทเอก

กำหนดการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

✅กำหนดการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ✳ภาคต้น ลงทะเบียนปกติ : จันทร์ …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

SiCMS

SELEC