หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวจาก Facebook

[ประชาสัมพันธ์จากงานสร้างเสริมสุขภาพ]

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าทำแบบสอบถาม "SI Health Survey" 2563 โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรร่วมทำแบบสอบถามทางด้านสุขภาพเพื่อให้เห็นภาพรวมสุขภาพในองค์กรและนำมาพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งสืบเนื่องจากในปี 2562 ได้มีการวิเคราะห์ผลภาพรวมแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และ ผลสำรวจสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน/ภาควิชาของท่านผ่านระบบ Siriraj Data Portal ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อดูข้อมูลดังกล่าวได้ (drive.google.com/file/d/1iAJXffpAJq9altfWQM0sKLtXE2rGFnYG/view?usp=sharing)

โดยสามารถเข้าทำแบบสอบถามทางสุขภาพ ได้ทาง Link si-eservice2.mahidol.ac.th/sihealthsurvey/ เพื่อทำแบบสอบถามทางสแกน QR Code ตามโปสเตอร์ที่แนบ
See MoreSee Less

View on Facebook

ข่าวสำหรับแพทย์

Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6

Email (ด้านบัณฑิตศึกษา): sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)