🎓 งานการศึกษาระดับหลังปริญญา 🎓

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ
350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและการประชุมวิชาการ 2019 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

📝📝กำหนดการสำเร็จการศ…
Read More
กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ (Information technology skills)
Special Seminar on the topic “No pain no gain and no protection: Chronic pain protects heart from ischemia-reperfusion injury”
โครงการ MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3” (Leaderships and management skills)
(ขยายเวลาการรับสมัคร) โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ  2562
ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมการใช้ Turnitin สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ข่าวสำหรับแพทย์

โครงการ “MU Stock Challenge”

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดห …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน ประกาศเชิญส่งผลงานประกวด …
Read More

หอสมุดศิริราช: เปิดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

📚 หอสมุดศิริราช 📚 เปิดอบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม” …
Read More

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019

350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019 Applications Deadline: Before 30th Aprill 2019 (Fall semester) and …
Read More
/ ข่าวโทเอก

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562”

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562” …
Read More
/ ข่าวโทเอก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและการประชุมวิชาการ 2019 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตก …
Read More
/ ข่าวโทเอก

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

📝📝กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561📝📝 ⏩ วันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึก …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

SiCMS

SELEC