งานการศึกษาระดับหลังปริญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Graduate Research Forum 2018

We are pleased to an…
Read More
Graduate Research Forum 2018
กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

หลักสูตรระยะสั้น Clinical Pharmacology

💡เปิดแล้ว💡 !!! หลักส…
Read More
หลักสูตรระยะสั้น Clinical Pharmacology

“เปิดบ้าน (Open House) กายวิภาคและสรีรวิทยา ประจำปี 2561”

🎉 เปิดรับสมัครแล้ว 🎉…
Read More
“เปิดบ้าน (Open House) กายวิภาคและสรีรวิทยา ประจำปี 2561”

SIID503: Register to Attend “Proposal Presentation”

SIID503: Register to…
Read More

Joint Seminar “Siriraj-Glasgow”

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์…
Read More
Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”
New courses in MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, for semester 1/2018 (Registration dates: July 9 – 20, 2018)
***เปลี่ยนแปลงกำหนดการ*** โครงการ MU GRAD Quality Assurance
The 8th NIF Winter School on Advanced Immunology” from January 20th to 23rd, 2019 in Singapore.

ข่าวสำหรับแพทย์

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบั …
Read More

ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็น IDF centre of education and centre of excellence in diabetes care

ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program Faculty …
Read More
/ ข่าวแพทย์
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

หลักสูตรระยะสั้น Clinical Pharmacology

💡เปิดแล้ว💡 !!! หลักสูตรระยะสั้น “Clinical Pharmacology” !!! โดย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 📝 เปิดรับสมัครวันนี้ – …
Read More
/ ข่าวภาควิชา, ข่าวโทเอก

“เปิดบ้าน (Open House) กายวิภาคและสรีรวิทยา ประจำปี 2561”

🎉 เปิดรับสมัครแล้ว 🎉 สำหรับผู้สนใจเข้าสมัครเรียน ปริญญาโทกายวิภาคศาสตร์ และปริญญาโททางสรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) และ ปริญญาเอก สรีรวิทยาการแพทย์ (นา …
Read More
/ ข่าวโทเอก

Download แบบสอบถามความประสงค์ของภาควิชาที่จะรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Lee Kong Chian School of Medicine

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบสอบถามความประสงค์ของภาควิชาที่จะรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Lee Kong Chian School of Medicine …
Read More
/ ข่าวโทเอก

SIID503: Register to Attend “Proposal Presentation”

SIID503: Register to Attend “Proposal Presentation” 28 and 30 November 2018 Click here to download schedule Click Here to Register (Availa …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

 

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)