กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ
โครงการส่งเสริมทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม “Siriraj Paper Ranger: สมุดบันทึกเพื่อน้อง”
ขอเแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
ขอเแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine
กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

Special Lecture: Perspective & Expectations From Pharmaceutical Industry

Special Lecture:Pers…
Read More
Special Lecture: Perspective & Expectations From Pharmaceutical Industry

ประชาสัมพันธ์ทุนบัณฑิตศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์ทุนบัณฑ…
Read More
ประชาสัมพันธ์ทุนบัณฑิตศึกษา 2562 รอบที่ 2

Joint Seminar “Kumamoto-Mahidol(Siriraj)-Khon Kaen”

You are invited to j…
Read More
Joint Seminar “Kumamoto-Mahidol(Siriraj)-Khon Kaen”
โครงการอบรมหัวข้อ “บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ”

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวทั่วไป

ข่าวสำหรับแพทย์

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562 …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563 📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริรา …
Read More
/ ข่าวแพทย์

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019 On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindapor …
Read More
/ ข่าวแพทย์
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

โครงการส่งเสริมทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม “Siriraj Paper Ranger: สมุดบันทึกเพื่อน้อง”

โครงการส่งเสริมทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม “Siriraj Paper Ranger: สมุดบันทึกเพื่อน้อง”ปฏิบัติการทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้เพื่อแจกจ่ายให้กับน้องๆ ตามชนบท …
Read More
/ ข่าวโทเอก

ประชาสัมพันธ์รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine

รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicineปีการศึกษา 2562 ✍️เปิดเรียน: ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563 📃 ลงทะเบียน …
Read More
/ ข่าวโทเอก

กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

📌กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ▶️▶️ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https:/ …
Read More
/ ข่าวโทเอก

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

📢📢บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ขอเ …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)