🎓 งานการศึกษาหลังปริญญา 🎓

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Graduate Research Forum 2018

We are pleased to an…
Read More
Graduate Research Forum 2018
กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อมาทำงานสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา  ประจำปี 2562
(Soft Skills) โครงการจัดบรรยาย เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ”
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

หลักสูตรระยะสั้น Clinical Pharmacology

💡เปิดแล้ว💡 !!! หลักส…
Read More
หลักสูตรระยะสั้น Clinical Pharmacology

“เปิดบ้าน (Open House) กายวิภาคและสรีรวิทยา ประจำปี 2561”

🎉 เปิดรับสมัครแล้ว 🎉…
Read More
“เปิดบ้าน (Open House) กายวิภาคและสรีรวิทยา ประจำปี 2561”

SIID503: Register to Attend “Proposal Presentation”

SIID503: Register to…
Read More

ข่าวสำหรับแพทย์

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบั …
Read More

ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็น IDF centre of education and centre of excellence in diabetes care

ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program Faculty …
Read More
/ ข่าวแพทย์
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมาทำงานสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2562

❓ รู้หรือไม่ ?!? เรามีสภาฯ และ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ❓ เรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตอนนี้ งานกิจการนักศึ …
Read More
/ ข่าวโทเอก

(Soft Skills) โครงการจัดบรรยาย เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ”

ประกาศข่าวดีวันนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจจะเข้าอบรมทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ในโครงการอบรม เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการอ …
Read More
/ ข่าวโทเอก

(Semester 2) Course Schedule for SIAN611 Advanced Human Genetic

Course Schedule “SIAN611 Advanced Human Genetics: Credit 2 (2-0-4)” Semester 2: January 7 – May 3, 2019 Room 415, 4th fl, Srisavarin …
Read More
/ ข่าวภาควิชา, ข่าวโทเอก

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

ประกาศ   “มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” ประกาศขอรับสมัครขอรับ ทุนการศึกษาแก่นิสิต …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)