กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาระดับหลัง…
Read More
กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

The Joint Conference “Siriraj – Kyungpook National University” 2020

The Joint Conference…
Read More
The Joint Conference “Siriraj – Kyungpook National University” 2020

Graduate Research Forum 2020

Graduate Research Fo…
Read More
Graduate Research Forum 2020

โครงการ International Admission School Fall 2020 at Korea University

โครงการ Internationa…
Read More
โครงการ International Admission School Fall 2020 at Korea University

Scholarship Announcement from Ton Duc Thang University 2020

Scholarship from Ton…
Read More
Scholarship Announcement from Ton Duc Thang University 2020

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตร ปริญญาโท แล…
Read More
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด ได้รับรางวัล 1st Winner Poster Awards

ขอแสดงความยินดีกับ…..
Read More
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด ได้รับรางวัล 1st Winner Poster Awards

ขอเแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับบุ…
Read More
ขอเแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

ขอเแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับศิ…
Read More
ขอเแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine

รายวิชา SIID504 Comm…
Read More
ประชาสัมพันธ์รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine

กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

📌กำหนดการลงทะเบียนแล…
Read More
กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวสำหรับแพทย์

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562 …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563 📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริรา …
Read More
/ ข่าวแพทย์

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019 On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindapor …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.25 …
Read More
/ ข่าวแพทย์
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

The Joint Conference “Siriraj – Kyungpook National University” 2020

The Joint Conference “Siriraj – Kyungpook National University” in 2020 On January 13th, 2020, Prof. Dr. Prasit Watanapa, Dean of Fac …
Read More
/ ข่าวโทเอก

Graduate Research Forum 2020

Graduate Research Forum 2020 Graduate Research Forum 2020 is now available for abstract/manuscript submission Submission Duration: Now-23FEB20 Please …
Read More
/ ข่าวโทเอก

โครงการ International Admission School Fall 2020 at Korea University

โครงการ International Admission School Fall 2020 at Korea University ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Korea University ในโครงการนี้ผู้สมัครต้องเป็น …
Read More
/ ข่าวโทเอก

Scholarship Announcement from Ton Duc Thang University 2020

Scholarship from Ton Duc Thang University in the Fall semester 2020 Ton Duc Thang University will enroll and grant 100 full-tuition graduate scholarsh …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)